Chapter Leadership

ทีมบริหาร BNI Ocean Chapter วาระปัจจุบัน

President

มีหน้าที่ในการนำประชุมในทุกสัปดาห์ และดูแลกลุ่มให้เป็นไปตามโครงสร้างวาระการประชุม เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่สมาชิกใน BNI Ocean Chapter

วิทยา สกลดิลก

ต๋อง ยางใหญ่

 

บริษัท สมปอง รับเบอร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด

ยางรถบรรทุก ยางรถขนาดใหญ่

Vice President

มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก 2 ข้อคือ :
หนึ่ง…วัดผลดำเนินงานของ Chapter ในส่วนของจำนวนและยอดธุรกิจ ที่มอบระหว่างสมาชิกและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ของ Chapter
สอง…ดูแลกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกใน BNI Ocean Chapter นี้ ตั้งแต่การทบทวนตรวจสอบใบสมัครใหม่ ไปถึงการรักษาระเบียบของสมาชิก…เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย…และขั้นตอนของบีเอ็นไอภายใน BNI Ocean Chapter

อัญชลี พูลเกษม

จินนี่ พลาสติก แพคกิ้ง

 

บริษัท โมสตาร์ แพคกิ้ง (ไทย) จำกัด

พลาสติก แพคกิ้ง

Secretary / Tresurer

มีหน้าที่ ดูแลการต่ออายุสมาชิกและเป็นฝ่ายการเงินของ BNI Ocean Chapter นอกจากนี้ ยังดูแลตารางการนำเสนอ ธุรกิจ 5 นาที ในทุกสัปดาห์ของสมาชิก

ธนัช ชาภักจานนท์

โจ้ ชิปปิ้ง

 

บริษัท บีโอพี เอ็กซ์เพรส จำกัด

Import & Export

Lead Visitor Host

มีหน้าที่ต้อนรับแขกทุกท่านที่มาเยี่ยม BNI Ocean Chapter และให้ข้อมูล BNI กับแขกทุกท่าน ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เชิญแขกมารู้จักพวกเราใน BNI Ocean Chapter

ไชยเชษฐ์ ธนะสิทธิ์

เชษฐ์ ช่างแอร์

 

บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

งานระบบแอร์

Network Education Co-Ordinator

มีหน้าที่ให้ความรู้ , ข้อมูล เกี่ยวกับการแนะนำธุรกิจ (Referral Marketing) และช่วยสร้างบรรยากาศแวดล้อมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

สุรดา ธนาชีวะ

กุ๊บกิ๊บ Personal Branding

Goobgib Smart Online Branding

สอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์

Mentor Co-Ordinator

มีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกทุกท่าน โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ ให้เข้าใจการใช้ระบบและทรัพยากร ที่มีใน BNI เพื่อเพิ่มธุรกิจของสมาชิกใน BNI Ocean Chapter

พีรภัทร์ ปริชาตปรีชา

เก่ง ทำเสื้อ

 

บริษัท ดูเชิร์ท ดอทเน็ต จำกัด

ผลิตเสื้อสำเร็จรูปและชุดยูนิฟอร์ม

Growth Co-Ordinator

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการเติบโตของกลุ่มใน 2 ด้าน คือ 1 การสร้าง Power Team 2 การเพิ่มปริมาณ Referral ที่มีคุณภาพใน Chapter เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มได้รับยอดธุรกิจ

วิชญวรรต รณวิชญ

ป๊อป ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง

บริษัท เดอะ โฟโต้ ดิโอ จำกัด

พัฒนาสื่อดิจิทัลและการตลาดออนไลน์

Event Co-Ordinator

มีหน้าที่วางแผน, ประสานงาน, ดูแลกิจกรรม BOD หรือ Business Open Day และงานที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Power Team และจำนวน Referrals ที่ได้รับของสมาชิก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ของ BNI Ocean Chapter

อานนท์ ศิโรรัตน์

นนท์ AIA

 

บริษัท จี สี่ เอ อินชัวร์ ดีไซน์ จำกัด

ประกันชีวิต AIA

Web Master

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้งาน BNI Connect Global  และสื่อออนไลน์ของ Ocean Chapter เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับเพื่อนสมาชิก

บัณฑิต ปิ่นโพธิ์

นัท คริปโต

ให้ความรู้ด้าน Cryptocurrency