การทำ Goal Setting สำหรับสมาชิก BNI Ocean Chapter

สมาชิก BNI Ocean จะต้องทำการตั้ง Goal Setting ให้เรียบร้อยในช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการสร้างธุรกิจให้เติบโตจากกลุ่ม BNI Ocean

สมาชิกสามารถ กดที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อจัดทำ Member Goal Setting ลงในแบบฟอร์ม

วิธีการจัดทำ Goal Setting

วิธีการจัดทำ Goal Setting มี 8 ขั้นตอน สมาชิกสามารถทำตามที่ละขั้นตอนตามภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

หากสมาชิกมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีม Web Master