โกวิท เทียนทองนุกูล

โกวิท บ้านบัญชี

Business Profile

Business Profile

Kovit Tiantongnukul

Company: บริษัท บ้านบัญชี จำกัด

Profession and Specialty: Legal & Accounting, Bookkeeping

119/3-4 หมู่ที่ 11 ถนนเลียบทางรถไฟ ตำบลหนองปรือ, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี, 20150

Map

Products / Services

BNI, Business Network International, บีเอ็นไอ ประเทศไทย, บีเอ็นไอ ชลบุรี, บีเอ็นไอ ศรีราชา, บีเอ็นไอ พัทยา, บีเอ็นไอ ภาคตะวันออก, บีเอ็นไอดีๆ, บีเอ็นไอ ขนาดใหญ่, บีเอ็นไอ ที่น่าสนใจ, บีเอ็นไอ ไทยแลนด์, BNI คืออะไร, BNI Thailand, รวมกลุ่มนักธุรกิจ, Connection, Connection ภาคตะวันออก, Connection นักธุรกิจ, แนะนำธุรกิจ, Save SME, เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจภาคตะวันออก, กลุ่มเจ้าของธุรกิจ, เชื่อมโยงธุรกิจภาคตะวันออก, บีเอ็นไอคืออะไร, บีเอ็นไอในไทย, BNI Chonburi, BNI Sriracha, SME, EEC, ธุรกิจชลบุรี, การตลาดชลบุรี, การตลาดภาคตะวันออก, เทคโนโลยีภาคตะวันออก, กลุ่มผู้ลงทุน, กลุ่มนักลงทุน, นักลงทุน, ธุรกิจระยอง, นักธุรกิจระยอง, ธุรกิจในระยอง, Eastern Economic Corridor, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, ธุรกิจเติบโต, ทำธุรกิจ, สร้างธุรกิจ, ขยายธุรกิจ, มองหาธุรกิจภาคตะวันออก