เสกสันต์ ปะวันเตา

เสก ช่างไฟ

Business Profile

Business Profile

Seksan Pawantao

Company: บริษัท เอสเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท แอนด์ เซอร์วิซ จำกัด

Profession and Specialty: Construction, Electrician – Commercial

132/177 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี, 20230

Products / Services

งานก่อสร้างโครงการ, งานระบบไฟฟ้า, ตึก, บริการงานไฟฟ้า, บริการผู้รับเหมางานไฟฟ้า, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, โครงสร้าง, ไฟฟ้าอาคาร, ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม