ศิริชัย มังคละอภินันท์

ดี้ สร้างใหญ่

Business Profile

Business Profile

Sirichai Mangklaapinun

Company: บริษัท นิรมิตรรังสรรค์ จำกัด

Profession and Specialty: Construction, Builder/General Contractor

56/55 ถนนแสนสุข ตำบลเหมือง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี , 20130

Products / Services

Tern Keyก่อสร้างงานโครงการขนาดใหญ่มูลค่างาน 50 ล้านบาทขึ้นไปรับงานก่อสร้างรับเหมารับเหมาก่อสร้างสร้างตึกสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรม