สุเทพ เฉยเจริญ

สุเทพ แรงงานไทย

Business Profile

Business Profile

Suthep Cheijaroen

Company: บริษัท เอสอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

Profession and Specialty: Employment, Employment Recruiter

89/26 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน , อ.ศรีราชา, จ.ชลบุรี, 20230

Map

Products / Services

คนงาน, ช่าง, ประสานงานแทนผู้ขายกับลูกค้า, ผู้รับเหมา, พนักงาน, พนักงานชั่วคราว, รับเหมา, รับเหมาแรงงาน, แรงงาน, แรงงานคัดแยกงาน NC, แรงงานด้านควบคุมคุณภาพ, แรงงานด้านวิศวกรรมคุณภาพ, แรงงานรับผลิตประกอบงาน, แรงงานแก้ไขงานคุณภาพ