ธนัช ชาภักจานนท์

โจ้ Shipping

Business Profile

Business Profile

Thanat Chapakjanon

Company: บริษัท บีโอพี เอ็กซ์เพรส จำกัด

Profession and Specialty: Transport & Shipping, Commercial Transportation

52/49 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา, อ.ศรีราชา, จ.ชลบุรี, 20230

thanat456

Map

Products / Services

BOP Express, Shipping, Import, Export, Cargo, Plan, Ship, Logistics, นำเข้า, ส่งออก, นำเข้า-ส่งออก, ขนส่ง, ขนส่งในประเทศ, ขนส่งระหว่างประเทศ, ชิปปิ้ง, บริการส่งออก, นำเข้าจากจีน, นำเข้าเครื่องจักร, นำเข้าวัตถุดิบ, นำเข้าสินค้า, ส่งออกยุโรป, ส่งออกอเมริกา, ส่งออกญี่ปุ่น, ส่งออกจีน, ส่งออกเอเซีย, ส่งออกออสเตรเลีย, บริการนำสินค้าเข้าประเทศ, โจ้ ชิปปิ้ง, โจ้ Shipping, โจ้ นำเข้าส่งออก, ผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก, เคลียร์สินค้า, เคลียร์ตม, ทำใบอนุญาต, Form D, Form E, ขนส่งทางรถยนต์, ขนส่งทางเรือ, ขนส่งทางเครื่องบิน, ทำใบขนสินค้า, ATIGA, Form AI,