ธนธัช จานหมื่น

ธัช โครงสร้างเหล็ก

Business Profile

Business Profile

Thanatat Janmuen

Company: บริษัท งามคอนสตรัคชั่น จำกัด

Profession and Specialty: Construction, Builder/General Contractor

78/2 หมู่ที่ 16 ต.บางปะกง, อ.บางปะกง, จ.ฉะเชิงเทรา, 24130

Products / Services

โครงสร้างเหล็ก, โครงสร้าง, งานโครงสร้าง, งานเหล็ก, งานโครงเหล็ก, งานโครงสร้างเหล็ก, งานโครง, งานโกดัง, งานก่อสร้างขนาดใหญ่, งานก่อสร้างเหล็ก, โครงเหล็กขนาดใหญ่, งานโครงเหล็กโกดัง, งามคอนสตรัคชั่น, Construction, ก่อสร้าง, เสาเหล็ก, คานเหล็ก, แวร์เฮาส์, โกดัง, Warehouse, ห้องอบพ่นสี, งานโครงสร้าง, ห้องอบ, ห้องพ่นสี, คลังสินค้า