ทิฆัมพร ลีทนทา

ตู่ เครื่องดักแมลง

Business Profile

Business Profile

Tikumpornn Leethontha

Company: Gecko Supply&Service Co.,Ltd. 

Profession and Specialty: Retail, z Retail Specialist

88/30. Moo 10 Nong Kham, Sriracha, Chonburi, 20110

@gecko19

Products / Services

ผลิตเครื่องดักแมลง, ผลิตเครื่องดักแมลงไฟฟ้า, จำหน่ายเครื่องดักแมลง, ผลิตเครื่องดักแมลงไฟฟ้า, แผ่นกาวดักจับแมลงที่ใช้ในเครื่องดักแมลง, แผ่นกาว, กาวดักแมลง, แผ่นกาวดักแมลง, แผ่นกาวดักจับแมลง, ล่อแมลง, หลอดไฟล่อแมลง, หลอดไฟไล่แมลง, อะไหล่เครื่องดักแมลง, อะไหล่เครื่องดักไฟฟ้า, ซ่อมเครื่องดักแมลง, ดัดแปลงเครื่องดักแมลง, แก้ไข เครื่องดักแมลง, ตรวจสอบเครื่องดักแมลง, ติดตั้งเครื่องดักแมลงทั่วไทย, เครื่องดักแมลงวัน, ดักแมลงวัน, แมงหวี่, แมลงหวี่, แมลงวัน, แมลงรบกวน, GMP, HACCP, มาตรฐานอาหาร, โรงงานอาหาร, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานวัตถุดิบอาหาร