Special Event for Our Special Person “แทนคำขอบคุณ” | BNI Ocean Thailand

บ้าน Ocean ของพวกเรา จะไม่มีวันนี้ ถ้าไม่มีผู้ชายท่านนี้

Admin ขอเป็นตัวแทนสมาชิก บ้าน Ocean นะคะ

ขอขอบคุณ พี่เก่ง ทำเสื้อ สำหรับความทุ่มเท ความเสียสละ ในการรับหน้าที่เป็นประธานของพวกเรา ตลอดระยะเวลา 2 ปี
และนำพา Chapter Ocean ที่ไม่มีใครรู้จักในวันนั้น ไปเป็น Chapter แถวหน้าของประเทศไทยในวันนี้
ขอบคุณพี่เก่ง ทำเสื้อ มากๆ ค่ะ