รวมพลังทีม Factory เชื่อมโยงธุรกิจกับนักธุรกิจ จ. นครสวรรค์ | Factory Team | BNI Ocean Thailand

รวมพลังทีม Factory เชื่อมโยงธุรกิจกับนักธุรกิจ จ. นครสวรรค์ | Factory Team | BNI Ocean Thailand

สัปดาห์นี้ นอกจากการรวมตัวกันของสมาชิกทีม Factory HR อีกหนึ่ง Power Team ของ BNI Ocean Chapter เพื่อร่วมกันสร้างพลังเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจ เพื่อสร้างการสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจของสมาชิกบ้าน Ocean แห่งนี้ เริ่มต้นกันกับการประชุม Power Team ตามวาระ...