ทำภาพ ให้ทำเงิน กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ประกอบการ | Personal | BNI Ocean Thailand

ทำภาพ ให้ทำเงิน กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ประกอบการ | Personal | BNI Ocean Thailand

ทำภาพ ให้ทำเงิน กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ประกอบการ | Personal Power Team | BNI Ocean Thailand ทำภาพ ให้ทำเงิน ติดอาวุธให้ธุรกิจด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ ในแบบ วิถีเถ้าแก่ กิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้น โดยมีวิทยากร คือ คุณป๊อป วิชญวรรต รณวิชญ จาก บริษัท เดอะ โฟโต้ ดิโอ จำกัด (The...