Special Event for Our Special Person “แทนคำขอบคุณ” | BNI Ocean Thailand

Special Event for Our Special Person “แทนคำขอบคุณ” | BNI Ocean Thailand

Special Event for Our Special Person “แทนคำขอบคุณ” | BNI Ocean Thailand บ้าน Ocean ของพวกเรา จะไม่มีวันนี้ ถ้าไม่มีผู้ชายท่านนี้ Admin ขอเป็นตัวแทนสมาชิก บ้าน Ocean นะคะ ขอขอบคุณ พี่เก่ง ทำเสื้อ สำหรับความทุ่มเท ความเสียสละ...