บันทึกไว้ กับวันพิเศษและการก้าวเข้าสู่ Diamond Chapter ของ BNI Ocean Chapter

บันทึกไว้ กับวันพิเศษและการก้าวเข้าสู่ Diamond Chapter ของ BNI Ocean Chapter

บันทึกไว้กับวันพิเศษและการก้าวเข้าสู่ Diamond Chapter ของ BNI Ocean Chapter ด้วยจำนวนสมาชิกของนักธุรกิจที่มีสาขาอาชีพที่หลากหลายและไม่ซ้ำกันเลยถึง 102 ท่าน สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมของ BNI Ocean Chapter...