How to RESET Password of BNI Connect Mobile

How to RESET Password of BNI Connect Mobile

BNI Connect Mobile สมาชิก BNI Ocean ที่ต้องการเข้าใช้งาน BNI Connect Mobile แต่จำ Password ไม่ได้ หรือพบว่า Password ที่ทำการพิมพ์เข้าไปนั้นระบบขึ้นเตือนว่า Password ผิด  หากสมาชิกพบเหตุการณ์แบบนี้ ขอให้ทำการตั้งรหัสใหม่ทันที ไม่ต้องทดลองพิมพ์รหัสอีกครั้ง...