New Year Party Event 2022 ปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของบ้าน Ocean | BNI Ocean Thailand

New Year Party Event 2022 ปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของบ้าน Ocean | BNI Ocean Thailand

New Year Party Event 2022 ปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของบ้าน Ocean | BNI Ocean Thailand กิจกรรมพิเศษ ที่จัดขึ้น เพื่อสร้างสายสัมพันธ์น้องพี่ สำหรับครอบครัว BNI Ocean Chapter ของพวกเรา เป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อย่างสวยงาม และเป็นการฉลองการเติบโตที่สุดวิเศษของบ้าน Ocean...