About BNI

BNI คืออะไร?
BNI ย่อมาจาก Business Network International คือ กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการแนะนำบอกต่ออย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง โดยในระดับโลกมีเครือข่ายผู้ประกอบการมากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก มีจำนวนผู้ประกอบการในเครือข่ายมากกว่า 300,000 คน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ใครคือผู้ก่อตั้ง BNI?
BNI ก่อตั้งโดย Dr.Ivan Misner เมื่อปี ค.ศ.1985 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวิสัยทัศน์(vision) “Changing the way the world does business – เปลี่ยนโลกการทำธุรกิจด้วยการเป็นผู้ให้”
BNI Thailand (ประเทศไทย)  ก่อตั้งโดยคุณกลกิตต์ เถลิงนวชาติ ด้วยความตั้งใจที่จะขยายกลุ่มนักธุรกิจของประเทศไทยให้เกิดเครือข่ายของการเป็นผู้ให้แก่กันและกัน เพื่อพัฒนาธุรกิจของกลุ่มนักธุรกิจ BNI อย่างเป็นระบบ และมีจรรยาบรรณที่น่าเชื่อถือได้ ตั้งแต่ปี 2007

Chapter คืออะไร?
เนื่องจากโครงสร้างของ BNI มีเงื่อนไขว่าใน 1 กลุ่มจะไม่อนุญาตให้มีอาชีพที่ซ้ำกัน จึงต้องแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะใช้แทนด้วยคำว่า Chapter (ตามด้วยชื่อกลุ่ม) ปัจจุบันมีกว่า 10,000 chapters ทั่วโลก และกว่า 69 chapters ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน BNI กระจายตัวออกไปในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ BNI กรุงเทพฯ, BNI ชลบุรี, BNI เชียงใหม่ , BNI เชียงราย , BNI พิษณุโลก , BNI ภูเก็ต , BNI นครราชสีมา และ ในอีกหลายจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศไทย

5 ขั้นตอนการใช้ระบบของ BNI

ขั้นตอนที่ 1 เข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ โดยสมาชิกจะสื่อสารให้เพื่อนๆทราบว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คือ ใคร แล้วเพื่อนๆจะช่วยกันมองหาโอกาสทางธุรกิจให้แก่กัน

ขั้นตอนที่ 2 ตลอดสัปดาห์นั้น เพื่อนสมาชิกจะช่วยกันมองหาโอกาสทางธุรกิจให้กันและกัน แล้วมีการตรวจสอบก่อนว่า ลูกค้าเป้าหมายมีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจริงหรือไม่ หากมีการ ต้องการจริง จึงจะมีการแนะนำเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 สมาชิกภายในกลุ่ม จะมีการเรียนรู้ และเข้าใจธุรกิจของเพื่อนสมาชิกทุกคน ดังนั้น เมื่อพบโอกาสทางธุรกิจของเพื่อนจะสามารถแนะนำ หรือให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ทันที่ หรือเรียกได้ว่า สามารถขายของแทนเพื่อนได้เลย

ขั้นตอนที่ 4 สมาชิกเข้าอบรม เรียนรู้ระบบ และ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 5 สมาชิกช่วยกันสร้างกลุ่มให้แข็งแรงทั้งในด้านการสร้างสายสัมพันธ์และการขยายธุรกิจ

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่ม BNI?

  • สร้างการเติบโตในธุรกิจ
  • สร้างกลุ่มที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  • เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดระดับนานาชาติ
  • เจรจาได้อย่างมีความเชื่อมั่นและมีคุณภาพ
  • โอกาสได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย
  • สร้างทีมงานสนับสนุนธุรกิจ
  • พัฒนาการเป็นนักพูดในที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถติดต่อกับสมาชิกกว่า300,000 คนทั่วโลก

ทำไมต้อง BNI OCEAN CHAPTER?

เราคือกลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออก ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสทางธุรกิจจาก EEC ในการต่อยอด connection และขยายธุรกิจของสมาชิกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก EEC ซึ่งมีโอกาสเติบโตสูง หรือที่เรียกกันว่า 10+2 New S Curve พร้อมด้วยพลังขับเคลื่อนจากกลุ่มผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 อาชีพ

ข้อมูลการประชุม

ทุกวันอังคาร เวลา 06.30 น.

สถานที่ : OAKWOOD HOTEL & RESIDENCE SRIRACHA

หากสนใจเข้าเยี่ยมชมกลุ่มต้องทำอย่างไร?

สำหรับท่านเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม Ocean Chapter สามารถแจ้งความจำนงโดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน หรือติดต่อตามช่องทางที่ท่านสะดวกตามข้อมูลด้านล่าง

LINE ID : @bnioceanchapter

เพิ่มเพื่อน